Bestelvoorwaarden

Bestellingen bij Magister JFT | CeBoJuF kunnen uitsluitend onder de volgende voorwaarden worden gedaan:

Levering:

 • levering vindt plaats tegen 10% korting voor Nederlandstalige boeken en 15% korting op Engelstalige boeken
 • levering vindt alleen plaats bij directe betaling
 • Levering vindt alleen plaats aan leden van Magister JFT op vertoon van hun UvT-pas met een Magister-sticker (NB: voor het collegejaar 2016-2017 is dit een DONKERBLAUWE sticker)
 • bestelde boeken kunnen niet opgestuurd worden
 • levering vindt in beginsel plaats, een week nadat de bestellijst is ingeleverd, gedurende de openingsperiode
 • levering kan alleen plaatsvinden tijdens de openingsperiode
 • bestelde maar niet opgehaalde boeken gaan na de openingsperiode retour naar de leverancier
 • bij afname, vooral van eerstejaarspakketten, dient de student zelf te controleren of hij/zij de juiste bestelde boeken heeft ontvangen

Retourneren:

 • in uitzondereringsgevallen is het mogelijk boeken te retourneren bij studystore op de campus. Hierbij gelden de retourvoorwaarden zoals die bij studystore van kracht zijn. In het kort: 3 euro retourkosten per boek en je krijgt een tegoedkaart van studystore. Neem hiervoor eerst contact op met Magister JFT | CeBoJuF.

Aansprakelijkheid:

 • de stichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten op de bestellijst, voor fouten aan de kant van de toeleverancier, voor prijswijzigingen en voor eventuele te late leveringen.

Prijzen:

 • alle prijzen vermeld op de bestelformulieren zijn onder voorbehoud

Betaling:

 • betaling geschiedt uitsluitend via pin.

Algemeen:

 • aan het einde van de verkoopperiode komen alle bestellingen te vervallen, incl. bestelde maar niet opgehaalde boeken.
 • Magister JFT | CeBoJuF betrekt haar bestellingen van studystore. Alle bestellingen en leveringen worden in overeenstemming met de wet op de vaste boekenprijs afgehandeld.